راهنما

شهید رحمت الله بامری :

اگر به فیض والای شهادت نایل شدم فرزندم را به ادامه‌ی تحصیل وادار کنید تا از این رهگذر بتواند خدمتی به جامعه نماید.

» ضرب المثل های محلی
 • ضرب المثل ۴ | عقرب شو قالی مُنَه
 • عقرب شو قالی مُنَه  مانند عقرب زیر قالی می باشد . دشمن مخفی می باشد . در ظاهر هیچ معلوم نیست یک دفعه زخم خود را می زند . دشمن مزوّر حیله گر مخفی .
 • ضرب المثل ۳ | حرف های پا حَصار / حرف های پا چَر
 • حرف های پا حَصار / حرف های پا چَر در قدیم زن ها صبح تا صبح زیر سایه دیوار (حَصار) می نشستند و مشغول کارهایی از جمله نخ ریسی با استفاده از (چَر) می شدند و با هم به صحبت می پرداختند که به صحبت های رد و بدل شده “حرف های پا حَصار یا حرف […]
 • ضرب المثل شماره ۲ | یَخ دِر گُردَم اُکیشِن
 • یَخ دِر گُردَم اُکیشِن  ( یخ به گرده ام می کشند! ) کنایه از سرمای زیاد است که به پهلوها و پشت انسان تأثیر می گذارد .
 • ضرب المثل شماره ۱ | رُوایی اَشکِمبَه شُوری
 • رُوایی اَشکِمبَه شُوری ( روزهای اشکمبه* شستن ) این ضرب المثل به روزهای پاییز و زمستان اطلاق می شود که کوتاه اند و با شستن یک شکمبه گوسفند تمام می شود . *(شکمبه گوسفند)
ישראל לא תושמד
آمار و اطلاعت
 • 0
 • 31
 • 265
 • 1,152,882
 • 342
 • 131