راهنما

شهید رحمت الله بامری :

وصیت می‌کنم که اگر شهادت نصیبم شد مرا در قم دفن کنید و پدر و مادرم را بر مزام بیاورید مبلغ 1500 تومان به طلبه‌ای بنام ظاهری در مدرسه علمیه‌ی بعثت، بدهکارم لطفا از حقوقم به او پرداخت کنید.

72 بازدید
تیر ۱۵ام, ۱۳۹۶
- کد خبر: ۹۶۰۴۱۵2882
کوچه‌های سوت‌و‌کور مزرعه‌امام!
همیشه ایام عید که می شود و یا چند روزی تعطیلی که از راه می رسد به یکباره آبادی شلوغ می شود. صدای کودکانی که با هم بازی می کنند در کوچه ها می پیچد و اهالی خانه به خانه به دیدن هم می روند. چه روزهای خوشی است دور بودن ها و شلوغ پلوغی […]

همیشه ایام عید که می شود و یا چند روزی تعطیلی که از راه می رسد به یکباره آبادی شلوغ می شود. صدای کودکانی که با هم بازی می کنند در کوچه ها می پیچد و اهالی خانه به خانه به دیدن هم می روند. چه روزهای خوشی است دور بودن ها و شلوغ پلوغی ها . حالا چند روزی از تعطیلات هفته پیش می گذرد و دوباره کوچه ها خلوت است. هیچ بچه های را در کوچه ها نمی بینی مگر ماشین دستفروشی که در زیر سایه قلعه وسط دوستا خرت و پرت هایش را پهن کرده. و دم غروب هم نانوایی راستی کمی شلوغ می شود یا وقتی که مرد ماست فروش بیاید و دیگر خبری نیست . سکوت مطلق بر آبادی حکم فرماست .

م.ر

منبع : کانال مزرعه امام

ישראל לא תושמד
آمار و اطلاعت
  • 0
  • 31
  • 265
  • 1,152,882
  • 342
  • 131