راهنما

شهید رحمت الله بامری :

از ميوه‌هاى درخت پرثمر اسلام به كشورهاى آفريقا و خاورميانه و خاور دور و جاهاى ديگر صادر كنيم تا مردم از اين ميوه نجات بهره ببرند و از جاهليت و غفلت نجات پيدا بكنند چون سرزمين اسلام محدوديت ندارد و ما هم براى هدف جهاد مى‌كنيم.

88 بازدید
تیر ۲۶ام, ۱۳۹۶
- کد خبر: ۹۶۰۴۲۶2930
شعر | تو آمدی که بشکنی سکوت و بغض کهنه را …
تو آمدے کہ تا ابد عزیز جان من شوے ستاره‌ے دلت شَوم تو آسمان من شوے تو آمدے کہ گل دهم ز شوق بوسہ‌هاے تو بہ اوج عاشقے رسم دوباره پا‌بہ‌پاے تو هـزار آینــــــــہ شوم برابر نگاه تو بہ هر کرانہ سر دهم نواے دل بہ‌خواه تو هزار سوره ے یقین بخوانم از لبان تو […]

تو آمدے کہ تا ابد عزیز جان من شوے
ستاره‌ے دلت شَوم تو آسمان من شوے

تو آمدے کہ گل دهم ز شوق بوسہ‌هاے تو
بہ اوج عاشقے رسم دوباره پا‌بہ‌پاے تو

هـزار آینــــــــہ شوم برابر نگاه تو
بہ هر کرانہ سر دهم نواے دل بہ‌خواه تو

هزار سوره ے یقین بخوانم از لبان تو
غزل غزل ببارم از دو دست مهربان تو

تو آمدے کہ ردِّ غم ز چشم خسته گم شود
دلم ز خنده بشکفد ، بہ جشن آینہ رود

فسون و کید و فاصلہ ،حریف عشق‌ ما نشد
بہ ضربہ پیچڪ دلم ،دمے ز تو جدا نشد

تو آمدے کہ بشکنے سکوت‌و بغض کهنہ را
گره زنے دل مرا بہ خنده ے ستاره ها

تو آمدے مسـیح من ،کہ با نگاه جان‌فزا
دوباره زندگے دهے کشیده بر صلیب را

هوا تویے کہ اینچنین بہ سینہ‌ام روان شدے
چو خون تازه آمدے بہ هر رگم دوان شدے

تو عشق نامکررے کہ از خدا رسیده اے
ز ره نیامده ببین بہ تخت دل تکیده اے

تو آمدے کہ همره همیشہ ماندنے شوے
نہ کنج ذهن خاطره ،خطوط خواندنے شوے

چہ کودکانہ سرخوشم کہ مهربان من شدے
همیشہ ذکر بر لبم : “عزیـز جان من شدے”

عاطفه ظهرابی

ישראל לא תושמד
آمار و اطلاعت
  • 0
  • 31
  • 265
  • 1,152,882
  • 342
  • 131