راهنما

شهید مرتضی طالبی :

اینک که راه سعادت بر روی تمامی ما گشوده شده و این موهبت الهی نصیبمان گردیده است پس چرا در این راه کوتاهی کنیم ؟ نکند مال دنیا و هوی و هوس ما را از این سعادت بزرگ دور نماید .

ישראל לא תושמד
آمار و اطلاعت
  • 0
  • 31
  • 265
  • 1,152,882
  • 342
  • 131